Engels

“Do not lose heart. We were made for these times. I have heard from so many recently who are deeply and properly bewildered. .... It is hard to say which one of the current egregious matters has rocked people’s worlds and beliefs more. Ours is a time of almost daily jaw-dropping astonishment and often righteous rage over the latest degradations of what matters most to civilized, visionary people. …You are right in your assessments. The lustre and hubris some have aspired to while endorsing acts so heinous against children, elders, everyday people, the poor, the unguarded, the helpless, is breathtaking. Yet … I urge you, ask you, gentle you, to please not spend your spirit dry by bewailing these difficult times. Especially do not lose hope. Most particularly because, the fact is – we were made for these times. Yes. For years, we have been learning, practicing, been in training for and just waiting to meet on this exact plain of engagement. I cannot tell you often enough that we are definitely the leaders we have been waiting for, and that we have been raised, since childhood, for this time precisely.” ~Dr. Clarissa Pinkola Estes

Nederlands

“Verlies je hart niet. We zijn gemaakt voor deze tijden. Ik heb onlangs van zovelen gehoord die diep en behoorlijk verbijsterd zijn. .... Het is moeilijk te zeggen welke van de huidige ernstige zaken de werelden en overtuigingen van mensen meer heeft geschud. De onze is een tijd van bijna dagelijkse verbazing en vaak rechtschapen woede over de laatste degradaties van wat het belangrijkst is voor beschaafde, visionaire mensen. ... Je hebt gelijk in je beoordelingen. De glans en overmoed die sommigen hebben nagestreefd terwijl ze daden onderschreven die zo afschuwelijk zijn tegen kinderen, ouderen, gewone mensen, de armen, de onbewaakte, de hulpelozen, is adembenemend. Maar toch ... ik verzoek u, vraag u, zachtaardig, om alstublieft uw geest niet droog door te brengen door deze moeilijke tijden te betreuren. Verlies vooral de hoop niet. Vooral omdat het feit is dat we voor deze tijden zijn gemaakt. Ja. Jarenlang hebben we geleerd, geoefend, getraind en gewoon gewacht om elkaar te ontmoeten op deze exacte manier van betrokkenheid. Ik kan je niet vaak genoeg vertellen dat we absoluut de leiders zijn waar we op hebben gewacht, en dat we vanaf onze jeugd juist voor deze tijd zijn opgevoed. ' ~ Dr. Clarissa Pinkola Estes

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)