Engels

Points of attention  You will stay in our clinic for 1 night. The next morning you can go home between 09:00 and 10:00. You are only allowed to go home under supervision. It is not allowed to drive yourself, by public transport or to travel by taxi.  You will wake up on your back after the operation. It is necessary that you lie on your back for 3 hours after the procedure, you may raise your legs. After these 3 hours you turn on your side under the supervision of the physiotherapist or nurse. After 6 hours you can get out of bed under the supervision of a physiotherapist or nurse. The physiotherapist will guide you during your stay and give you instructions and exercises.  You will receive an anti-thrombosis injection on the day of the operation.  You may experience pain after the procedure. Often (wound) pain in the back. It also happens that the nerve pain (leg pain) from before the operation can return during the period after the surgery. The pain could also occur in the other leg. This is because the nerve that has been pinched needs time to recover. Depending on the duration and extent of the entrapment, this can take several days to months.  The back muscles can also react with cramping and stiffness (often in the morning). It may be difficult to move and can sometimes hurt. This is normal after surgery and usually goes away on its own.  The wound is on your back. It must remain dry for 10 days by means of a wound patch, which is placed over the wound after the operation. You can replace this after a few days if the patch comes off or is dirty. You will receive the wound patches from us. They are splash-proof, so you can take a shower with them. But not too long and not too hot.  There are adhesive plasters (brown) over the wound under the wound patch. Leave them till your first check up with you general practitioner.  The stitches are dissolvable in most cases. If non dissolvable stiches have been used, your doctor or nurse will inform you. If this is the case you will need to have them removed at the first check-up with your general practitioner after 10 days.  Take your rest when you are at home. Alternate standing, sitting, walking and lying down. It is also advised to rest in bed in the afternoon for the first few weeks. Try to walk a little every day and build it up slowly. Follow the instructions as taught to you by the physiotherapist.  Avoid lifting heavy objects for several months. Build this preferably under the supervision

Nederlands

aandachtspunten  U verblijft 1 nacht in onze kliniek. De volgende ochtend kunt u tussen 09:00 en 10:00 uur naar huis. U mag alleen onder toezicht naar huis. Het is niet toegestaan ​​om zelf te rijden, met het openbaar vervoer of met de taxi te reizen.  Na de operatie wordt u op uw rug wakker. Het is noodzakelijk dat u na de ingreep 3 uur op uw rug ligt, u mag uw benen optillen. Na deze 3 uur draait u op uw zij onder begeleiding van de fysiotherapeut of verpleegkundige. Na 6 uur mag u onder begeleiding van een fysiotherapeut of verpleegkundige uit bed. De fysiotherapeut begeleidt u tijdens uw verblijf en geeft instructies en oefeningen.  U krijgt op de dag van de operatie een antitrombose-injectie.  U kunt pijn ervaren na de ingreep. Vaak (wond)pijn in de rug. Het ook komt het voor dat de zenuwpijn (pijn in de benen) van voor de operatie in de periode na de operatie kan terugkeren. De pijn kan ook in het andere been voorkomen. Dit komt omdat de beknelde zenuw tijd nodig heeft om te herstellen. Afhankelijk van de duur en omvang van de beknelling kan dit enkele dagen tot maanden duren.  De rugspieren kunnen ook reageren met krampen en stijfheid (vaak in de ochtend). Het kan moeilijk zijn om te bewegen en kan soms pijn doen. Dit is normaal na de operatie en gaat meestal vanzelf over.  De wond zit op je rug.Het moet 10 dagen droog blijven door middel van een wondpleister, die na de operatie over de wond wordt geplaatst. U kunt deze na een paar dagen vervangen als de pleister loslaat of vuil is. U ontvangt de wondpleisters van ons. Ze zijn spatwaterdicht, dus je kunt ermee douchen. Maar niet te lang en niet te warm.  Er zitten hechtpleisters (bruin) over de wond onder de wondpleister. Laat ze liggen tot uw eerste controle bij uw huisarts.  De hechtingen zijn in de meeste gevallen oplosbaar. Als er niet-oplosbare hechtingen zijn gebruikt, zal uw arts of verpleegkundige u hiervan op de hoogte stellen. Als dit het geval is, moet u ze na 10 dagen bij de eerste controle bij uw huisarts laten verwijderen.  Neem je rust als je thuis bent. Wissel staan, zitten, lopen en liggen af. Ook wordt geadviseerd om de eerste weken 's middags in bed te rusten. Probeer elke dag een beetje te lopen en bouw het langzaam op. Volg de instructies die de fysiotherapeut u heeft geleerd.  Vermijd het tillen van zware voorwerpen gedurende enkele maanden. Bouw deze bij voorkeur onder begeleiding

VertalenEngels.com | Hoe gebruik ik de vertalen Engels-Nederlands?

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)