Engels

In the vast majority of twin flame cases, running and separation always happen. This really cannot be prevented, despite all efforts made. So why is this the case? What is the real cause of separation between twin flames? The Cause of Separation The answer lies in the energetical Laws of the Universe. They state that positive energy always attracts positive energy, and negative energy always attracts negative energy. This is Law, and we cannot avoid or bypass it. Now, the bond you have with your twin flame is of the most positive energy that exists. It is the high vibration of Unconditional Love. This is why you feel such love for your twin flame, despite whatever has happened between you. It is truly UN-conditional. But the problem is that since we live in a very negative system here on Earth, we begin taking in a lot of negative energy since early childhood. Negative energy in the form of fears, traumas, lack of self-love and self-worth, resentment, guilt, etc. When twins meet, they have accumulated a great deal of negativity within them. But the highly positive TF bond between them is not energetically compatible with this negativity. So at some point, a mismatch and repulsion occur. This is the real reason why one of the twins is compelled to run away from the connection, and thus separate from their twin. This is all an energetical phenomenon. It follows the Laws of the Universe, so it cannot be prevented. In addition, it is designed to prompt the twin that leads the connection (usually the more spiritually aware of the two, and the one who wants the relationship) to begin removing their negativity within. In other words, to heal. And this is the reason why you always hear that healing is crucial on this Journey. Through healing, an upliftment of the energetical state of the twins is achieved. And now, in consistent high vibration, they are an energetical match to their TF bond. Now the bond can stay put, be stable, enduring. Now the twins can have a very harmonious lasting relationship. Their energies are finally permanently aligned. And this is the true definition of Union, which is an energetical phenomenon. Therefore as you can see, there is a very important reason why running and separation happen. And it is all energetical. As everything is in the Universe, because everything is really energy. Mistaken beliefs about why your twin ran So do not fall into the trap of thinking that your twin does not love you enough or care about you and this is why they separated from you. Or that they are too obstinate or too dumb or confused. Or that 3D reasons are the most important factors in making them run (like great differences in age, culture, religion, being married, etc.). Or that their headstrong masculine energy does not allow them to be open enough to the emotional component of the once blissful dynamic. Or that it is entirely their fault because they have wounds that they haven’t healed (like abandonment or self-worth). Yes, they have wounds. And many fears (like being afraid to open up) and other type of negativity. But you do too, and you need to work on healing your own negativity, instead of figuring out what is wrong with your twin. You need to figure out what negativity you have, and heal it, instead of focusing on your twin. Any form of chasing is a block to Union Actually, you need to keep your entire focus on YOU. You need your energy, time and effort for doing your inner work and uplifting your state, not for paying unsolicited attention to your twin. Wondering if they think about you or not, what they are doing now, how their new relationship is going, and anything else you do to figure things out about them is really a great hindrance and delay to Union. Chasing them is actually a big block to Union, since chasing is done out of negative energy, like fear that your twin could forget you or that they could think you are not interested. And by now you know that negative energy will always go against Union, because of the energetical Laws of the Universe. So work on improving yourself. On removing your negativity, healing, and raising your vibration. This is what will truly benefit you always.

Nederlands

In de overgrote meerderheid van de gevallen van tweelingziel vinden vluchten en afscheiding altijd plaats. Dit is echt niet te voorkomen, ondanks alle geleverde inspanningen. Dus waarom is dit het geval? Wat is de echte oorzaak van scheiding tussen tweelingzielen? De oorzaak van scheiding Het antwoord ligt in de energetische wetten van het universum. Ze stellen dat positieve energie altijd positieve energie aantrekt, en negatieve energie trekt altijd negatieve energie aan. Dit is de wet en we kunnen deze niet vermijden of omzeilen. Nu, de band die je hebt met je tweelingziel is van de meest positieve energie die er bestaat. Het is de hoge vibratie van Onvoorwaardelijke Liefde. Dit is waarom je zoveel liefde voelt voor je tweelingziel, ondanks wat er tussen jullie is gebeurd. Het is echt VN-voorwaardelijk. Maar het probleem is dat, aangezien we hier op aarde in een zeer negatief systeem leven, we sinds onze vroege kinderjaren veel negatieve energie beginnen op te nemen. Negatieve energie in de vorm van angsten, trauma's, gebrek aan eigenliefde en eigenwaarde, wrok, schuldgevoelens, enz. Wanneer tweelingen elkaar ontmoeten, hebben ze veel negativiteit in zich verzameld. Maar de zeer positieve TF-band tussen hen is energetisch niet compatibel met deze negativiteit. Dus op een gegeven moment ontstaat er een mismatch en afstoting. Dit is de echte reden waarom een ​​van de tweelingen gedwongen wordt om weg te rennen van de verbinding, en dus te scheiden van hun tweeling. Dit is allemaal een energetisch fenomeen. Het volgt de wetten van het universum, dus het kan niet worden voorkomen.Bovendien is het ontworpen om de tweeling die de verbinding leidt (meestal de meer spiritueel bewuste van de twee, en degene die de relatie wil) ertoe aan te zetten hun innerlijke negativiteit te verwijderen. Met andere woorden, om te genezen. En dit is de reden waarom je altijd hoort dat genezing cruciaal is op deze Reis. Door healing wordt een verheffing van de energetische staat van de tweeling bereikt. En nu, in een consistent hoge trilling, zijn ze een energetische match met hun TF-obligatie. Nu kan de band blijven zitten, stabiel en duurzaam zijn. Nu kunnen de tweelingen een zeer harmonieuze duurzame relatie hebben. Hun energieën zijn eindelijk permanent op één lijn. En dit is de ware definitie van Unie, wat een energetisch fenomeen is. Daarom, zoals je kunt zien, is er een zeer belangrijke reden waarom rennen en afscheiding plaatsvinden. En het is allemaal energetisch. Zoals alles in het Universum is, omdat alles werkelijk energie is. Verkeerde overtuigingen over waarom je tweeling is gevlucht Trap dus niet in de valkuil door te denken dat je tweelingzus niet genoeg van je houdt of niet om je geeft en dat dit de reden is waarom ze van je gescheiden zijn. Of dat ze te koppig of te dom of verward zijn. Of dat 3D-redenen de belangrijkste factoren zijn om ze te laten draaien (zoals grote verschillen in leeftijd, cultuur, religie, getrouwd zijn, etc.). Of dat hun eigengereide mannelijke energie hen niet toestaat open genoeg te staan ​​voor de emotionele component van de eens zo zalige dynamiek.Of dat het volledig hun schuld is omdat ze wonden hebben die ze niet hebben genezen (zoals verlating of eigenwaarde). Ja, ze hebben wonden. En veel angsten (zoals bang zijn om je open te stellen) en ander soort negativiteit. Maar jij ook, en je moet werken aan het helen van je eigen negativiteit, in plaats van uit te zoeken wat er mis is met je tweelingzus. Je moet uitzoeken welke negativiteit je hebt, en het helen, in plaats van je te concentreren op je tweelingbroer. Elke vorm van jagen is een blokkade voor Union Eigenlijk moet je je hele focus op JOU houden. Je hebt je energie, tijd en moeite nodig om je innerlijke werk te doen en je staat te verheffen, niet om ongevraagd aandacht te schenken aan je tweelingbroer. Je afvragen of ze aan je denken of niet, wat ze nu doen, hoe hun nieuwe relatie gaat en al het andere dat je doet om dingen over hen te weten te komen, is echt een grote belemmering en vertraging voor Union. Ze achtervolgen is eigenlijk een grote blokkade voor Union, omdat jagen wordt gedaan vanuit negatieve energie, zoals angst dat je tweeling je zou kunnen vergeten of dat ze zouden kunnen denken dat je niet geïnteresseerd bent. En inmiddels weet je dat negatieve energie altijd tegen Unie zal ingaan, vanwege de energetische wetten van het universum. Werk dus aan jezelf verbeteren. Over het verwijderen van je negativiteit, genezing en het verhogen van je vibratie. Dit is waar je echt altijd van profiteert.

VertalenEngels.com | Hoe gebruik ik de vertalen Engels-Nederlands?

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)