Engels

PBA (Professional Billiards Association) has received an official statement from Korean Billiards Players’ Association (President Jung-wan Lim and the members) on March 27th, 2019. On this issue, PBA wishes to make it clear that PBA fully respects the players’ stance, and once again wishes to confirm that it will be proceeding the professionalization of billiards as planned. “The main point of the statement is that players do want professional billiards, and we accept this as players’ sincere words that reveal what players want in one unified voice, what the players want about the suffering taking place in the process of professionalization of billiards,” said Sang-jin Jang, PBA Committee’s chairman and vice president-designate. Sang-jin Jang added, “Since February 8th, PBA has officially requested 3 times for meetings with the KBF to discuss on how PBA and KBF can co-exist and co-prosper, but it is a shame that KBF has not yet made its position clear. Nevertheless, PBA is not going to change its position on pursuing all pending issues through mutual discussion with KBF” In addition, he stressed that “we will never just sit and watch UMB impose sanctions on players who wishes to participate in the PBA Tour. PBA is in the process of a law suit against the UMB in the European Commission and in the Belgian Court with Belgian players Frédéric Caudron and Eddy Leppens who have stated to participate in the PBA Tour, arguing that players’ rights to participate in whatever events they want should be protected in any cases. We will also take legal institutional actions against unilateral action by any organization regarding Korean players, such as appealing to the National Human Rights Commission of Korea”

Nederlands

PBA (Professional Billiards Association) heeft een officiële verklaring ontvangen van de Korean Billiards Players Association (president Jung-wan Lim en de leden) op 27 maart 2019. Over dit onderwerp wil PBA duidelijk maken dat PBA de spelers volledig respecteert ' houding, en wil nogmaals bevestigen dat het de geplande professionalisering van het biljart zal voortzetten. "Het belangrijkste punt van de verklaring is dat spelers professioneel biljart willen, en we accepteren dit als oprechte woorden van spelers die onthullen wat spelers willen in één verenigde stem, wat de spelers willen over het lijden dat plaatsvindt in het proces van professionalisering van biljart , "Zei Sang-jin Jang, voorzitter van de PBA-commissie en vice-voorgedragen persoon. Sang-jin Jang voegde toe: "Sinds 8 februari heeft PBA officieel 3 keer gevraagd om vergaderingen met de KBF om te bespreken hoe PBA en KBF naast elkaar kunnen bestaan ​​en samen kunnen bloeien, maar het is een schande dat KBF zijn positie duidelijk. Desalniettemin zal PBA haar standpunt over het nastreven van alle hangende kwesties niet veranderen door wederzijds overleg met KBF " Daarnaast benadrukte hij dat "we nooit zullen zitten en kijken hoe de UMB sancties oplegt aan spelers die willen deelnemen aan de PBA Tour.PBA is bezig met een rechtszaak tegen de UMB in de Europese Commissie en in het Belgische Hof met Belgische spelers Frédéric Caudron en Eddy Leppens die hebben verklaard deel te nemen aan de PBA Tour, met het argument dat de spelers het recht hebben deel te nemen aan welke evenementen dan ook wil moet in elk geval worden beschermd. We zullen ook juridische institutionele acties ondernemen tegen eenzijdige actie van welke organisatie dan ook met betrekking tot Koreaanse spelers, zoals een beroep doen op de Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens van Korea "

Servicevoorwaarden

Alle uitgevoerde vertalingen worden opgeslagen in de database. De opgeslagen gegevens worden openlijk en anoniem op de website gepubliceerd. Om deze reden herinneren wij u eraan dat uw informatie en persoonlijke gegevens niet mogen worden opgenomen in de vertalingen die u maakt. De inhoud van de vertalingen van gebruikers kan bestaan uit jargon, godslastering, seksualiteit en dergelijke. Wij raden u aan om onze website niet te gebruiken in ongemakkelijke situaties, omdat de gemaakte vertalingen mogelijk niet geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden en bezienswaardigheden. Als in de context van de vertaling van onze gebruikers, zijn er beledigingen aan persoonlijkheid en of auteursrecht, enz. u kunt ons per e-mail, →"Contact" contacteren.


Privacybeleid

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)